Newyddion sifil/trosedd: newid rhif ffon llinell gymorth Cymraeg

0
193

Mae ein llinell ffôn Cymraeg nawr wedi newid i 0300 200 2020.

Mae’r rhif hwn yn cysylltu ein galwyr i’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid. Mae pob galwyr yn cael cynnig yr opsiwn Cymraeg neu Saesneg pan fydd yn cysylltu.

Byddent yn cael eu gofyn i bwyso’r goriad # am sgwrs yn Gymraeg.

Bydd galwyr sydd eisiau sgwrs yn Saesneg yn gorfod dal ar am fwy o opsiynau.

Bydd y rhif Cymraeg hen 0845 609 9989 yn cael eu diffodd yn gyfan gwbl ar y 1 Rhagfyr 2020.

Hyd at 1 Rhagfyr 2020, bydd galwadau i’r hen rif yn cael eu hailgyfeirio i’r rhif newydd 0300 200 2020.

Mae darpariaeth y gwasanaeth hwn yn elfen bwysig o’r Cynllun Iaith Gymraeg rydym yn gweithredu yng Nghymru.

Gwynodaeth pellach

Fersiwn Saesneg o’r erthygl hwn

Published 12 November 2020

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.